Pneumokokové infekce

Pneumokokové infekce způsobené bakteriemi jsou zdrojem zápalu plic, zánětů mozkových blan a sepse (infekční otrava krve), zánětů průdušek, zánětů středouší nebo obličejových dutin. Nejčastější pneumokokovou nákazou jsou akutní záněty středního ucha, které postihují především děti, u dospělých jsou to závažné zápaly plic neboli pneumonie.

Zdroj nákazy
Zdrojem infekce je nemocný člověk s pneumokokovou infekcí nebo bacilonosič. Tato infekce se přenáší obvykle vzdušnou cestou kapénkovým způsobem nebo vzniká jako vnitřní infekce u bacilonosiče, u kterého došlo k oslabení imunitního systému a k vytvoření vhodných podmínek pro rozmnožení a invazi této bakterie.


Projevy nemoci
Pneumokokové infekce mají prudký začátek s vysokou horečkou, dráždivým kašlem, bolestí na hrudníku a dušností. Léčba se provádí antibiotiky, ale někdy jsou bakterie odolné a potom je léčba velmi složitá. Nejvíce ohroženy jsou děti do 5 let, chronicky nemocní (onemocnění srdce a cév, plic, ledvin, cukrovka, oslabení imunitního systému) a starší lidé. Složitost a komplikace pneumokokové infekce spočívá v tom, že ji způsobuje několik odlišných druhů téže bakterie.

Ochrana a prevence
K prevenci pneumokokových infekcí se využívá očkování. Očkování je doporučeno k ochraně před pneumokokovými infekcemi, zejména před záněty plic, způsobenými sérotypy obsaženými ve vakcíně pro osoby od dvou let, ve vysokém riziku onemocnění pneumokokovou infekcí. Cílovými skupinami jsou především osoby ve věku 65 let a starší, zvláště starší osoby žijící v ústavech, imunokompetentní, ale oslabené osoby nebo osoby, jejichž zdravotní stav vede k časté hospitalizaci (cukrovka, chronický zánět průdušek, respirační selhávání (selhávání dýchacích funkcí), srdeční selhávání, závislost na alkoholu a kouření v anamnéze apod.), imunosuprimované osoby (jako jsou pacienti po splenektomii - chirurgické odstranění sleziny), se srpkovitou anémií, nefrotickým syndromem), osoby s únikem mozkomíšního moku. Opakované infekce horního dýchacího traktu, zejména zánět středního ucha a sinusitida (zánět dutin), nejsou indikací k vakcinaci proti pneumokokovým nákazám. Zdravotní pojišťovna hradí toto očkování u dětí.

Ordinace Dobronín              ordinacedobronin@gmail.com                   tel. 567 217 215
 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!