Preventivní prohlídka

navštivte nás alespoň jednou za 2 roky

Česká republika je dlouhodobě v čele světového žebříčku výskytu rakoviny tlustého střeva a každý rok tak zbytečně umírají stovky pacientů. Podobně jako toto onemocnění, mnoho dalších "smrtelných" chorob je v současnosti dobře léčitelná, jedinou podmínkou je, aby byly zachyceny včas. K tomu nám slouží preventivní programy. Klientům, kteří navštíví naši ambulanci budeme preventivní prohlídku aktivně nabízet, ostatní klienty upozorňujeme automatickou sms (pokud je uvedený kontakt). Preventivní prohlídka je zdarma.

Preventivní prohlídka 

Preventivní prohlídka u praktického lékaře je celkovým vyšetřením, na které přicházíte jedenkrát za dva roky (zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky), a to i když nemáte zdravotní obtíže.

Její součástí je doplnění anamnézy, kdy praktický lékař pro dospělé cílenými dotazy na onemocnění v rodině, na vaše dřívější onemocnění, vaše pracovní zatížení a životní návyky zjišťuje předpokládaná zdravotní rizika. V rodinné anamnéze se klade zvláštní důraz na výskyt kardiovaskulárních a nádorových onemocnění, hypertenze, diabetu, poruch metabolismu tuků a na výskyt závislostí. Kontroluje očkování proti tetanu.

Dále lékař provádí  fyzikální vyšetření, včetně změření krevního tlaku.  Od 40 let se provádí vyšetření EKG (ve čtyřletých intervalech; při každé preventivní prohlídce se provádí pouze při zjištění hypertenze, pro kterou ale pacient není dispenzarizován).

V rámci preventivní prohlídky se také provádí laboratorní vyšetření:

  • v 18, 30, 40, 50 a 60 letech lékař zařídí provedení vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi
  • v 18 letech a dále pak od 40 let ve dvouletých intervalech se provádí i kontrola glykemie (hladiny cukru v krvi)
  • při každé prohlídce se má provést orientační chemické vyšetření moče

Povinnou součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence. Lékař má pacientovi provést vyšetření kůže a vyšetření per rektum a má zhodnotit jeho onkologická rizika. U mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů provede klinické vyšetření varlat, u žen od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na výskyt zhoubného nádoru prsu nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření prsů, a to spolu s poučením o samovyšetřování.

Ve věku od 50 let se provádí preventivní vyšetření na přítomnost krve ve stolici (test okultního krvácení ve stolici - TOKS), což může včas odhalit počáteční stadia rakoviny tlustého střeva a konečníku. Podle ministerstvem zdravotnictví vypracovaného standardu screeningu těchto nádorů se TOKS má provádět ve věku od 50 do dovršení 55 let v jednoročním intervalu a od věku 55 let ve dvouletém intervalu. Pacientovi ve věku od 55 let se jako druhá varianta screeningu kolorektálního karcinomu nabízí možnost provedení tzv. primární screeningové kolonoskopie (endoskopické vyšetření střev), a to v intervalu 10 let. TOKS může provádět registrující praktický lékař, ale i registrující ženský lékař, takže u ženy má každý z nich při preventivní prohlídce ověřit, zda pacientka toto vyšetření v daném intervalu absolvovala a zda jsou k dispozici jeho výsledky. Kolonoskopické vyšetření provádějí endoskopická pracoviště schválená komisí pro screening kolorektálního karcinomu MZ.

U žen ve věku od 45 let praktický lékař ověřuje, zda bylo v posledních dvou letech provedeno mamografické vyšetření. Pokud se tak nestalo a výsledky nejsou k dispozici, předá lékař ženě doporučení k jeho provedení na některém z akreditovaných pracovišť.

Výsledkem preventivní prohlídky jsou konkrétní závěry a v případě nálezu zajistí lékař poskytnutí potřebné odborné zdravotní péče.

Ordinace Dobronín              ordinacedobronin@gmail.com                   tel. 567 217 215
 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!